We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

Toepassing WW-premie in Loon. Uitzonderingen, alsnog hoge WW-premie (Herziening)

1) Herziening WW-premie werknemer binnen 2 maanden uit dienst
• Werknemer in dienst op 16 januari
• Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• Schriftelijk, geen oproepovereenkomst
• Maandloon is € 1.000
• Premie laag toegepast
• Dienstbetrekking eindigt reeds op 10 maart (binnen twee maanden na aanvang)
• We moeten dus herzien: de WW-premie had, zo blijkt nu pas, de hoge premie moeten zijn.

Loon zal in dit soort situaties via een taak in ‘Loon Vandaag’ aangeven dat alsnog het 'andere percentage' moet worden toegepast: “Einde dienstverband binnen twee maanden”

Er is alsnog hoge WW-premie voor de gehele periode van toepassing. U zult dan de lonen moeten herrekenen. Het herrekenen van de lonen gaat via bovenin ‘Werkgever’, dan ‘Herrekenen’.

2) Herziening WW-premie meer dan 30% overuren ten opzichte van contracturen
Aan het einde van het loonjaar moet er gecontroleerd worden of er niet teveel extra verloonde uren zijn ten opzichte van de contracturen. Er zijn twee toetsen:

1. Heeft een werknemer contracturen van 35 uur per week of meer, dan hoeft u niets te doen. Zo niet, dan gaat u door naar toets 2.
2. Zijn er meer dan 30% uren verloond dan dat er contracturen zijn.

Loon voert beide toetsen voor u uit. Om inzicht te krijgen hierin kunt u het WAB-overzicht draaien (zie ook verderop onder ‘WAB-overzicht’). Gaat u in Loon linksonder naar ‘Overzichten’, dan ‘WAB-overzicht’.

We nemen de toetsen door aan de hand van een voorbeeld. U heeft alle lonen verloond voor deze werknemer:

• Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• Schriftelijk, geen oproepovereenkomst
• Contracturen per jaar: 1.040,04 uur (20upw)
• Verloonde uren: 1.363 uur
• Weken per jaar: 365 dagen / 7 = 52,14 (schrikkeljaar 52,29)

Op het WAB-overzicht ziet u onder ‘Details herziening WAB’ onderstaand resultaat voor de werknemer. Dit zijn in feite de berekeningen van zowel toets 1 als toets 2:“Het gemiddelde aantal uren per week is 20 (19,95 naar boven afgerond), gebaseerd op 12 x 86,67 uur, totaal 1.040,04 contracturen in 52,14 weken (365 dagen).

Totaal gewerkte uren: 1.363 (1.040 uren + 323 overwerkuren). Contracturen totaal: 1.040,04. Afwijking: 31,05%, afgerond 31%. Bij deze werknemer moet het hoge tarief worden toegepast. Deze werknemer moet worden herrekend”.

à Dit is meer dan 30% overuren. Alle lonen moeten worden herzien(herrekend), de hoge WW-premie is alsnog van toepassing.

Laatste loonaangifte van het jaar
Wanneer u de laatste loonaangifte van het jaar draait, krijgt u eerst hetzelfde overzicht te zien als het WAB-overzicht. Als u dan op ‘OK’ klikt, komt u automatisch in het Herrekenscherm. U hoeft niet zelf werknemers te selecteren waarvan de lonen herrekend dienen te worden, Loon heeft deze selectie al voor u gemaakt. U hoeft alleen nog maar op ‘Herreken’ te klikken.

Voor de goede orde: het hele verhaal hoog of laag WW-tarief maakt voor de bruto-nettoberekening (loonstrook) niets uit. De werkgever betaalt immers volledig de WW-premie. Voor de kosten werkgever maakt het toe te passen percentage dus wél een flink verschil.

Nadat u herrekend heeft en de verschillen opgeslagen heeft, kunt u het herrekenscherm sluiten. Loon gaat dan automatisch verder met de loonaangifte. De verschillen worden per periode automatisch meegenomen:

Loon salarissoftware Concernregeling

Concernregeling: mocht u te maken hebben met een situatie waarbij een werknemer alsnog niet of wel herzien dient te worden in verband met werkzaamheden binnen concernverband, neemt u dan a.u.b. even contact op met ons Kenniscentrum, dit kan via het LoonPortaal/ Vraag.