We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

Toepassing WW-premie in Loon. Uitzonderingen, alsnog lage ww-premie

  1. De BBL’er

Gaat u in het werknemersscherm naar tabblad 3 'Overige'. Bij het aanvinken van ‘Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)’ zal automatisch de lage WW-premie toegepast worden.

Loon salarissoftware Afbeelding: tabblad ‘Overige’, BBL

Afbeelding: tabblad ‘Overige’, BBL

  1. Werknemer jonger dan 21 jaar.

Aan de hand van de leeftijd van de werknemer en het aantal verloonde uren kan Loon automatisch bepalen of het lage of hoge WW-premiepercentage van toepassing is.

Let op: het maximum aantal verloonde uren dient per aangiftetijdvak bepaald te worden. In een aantal gevallen kan het zijn dat er achteraf bezien ten onrechte met een onjuist percentage is gerekend. Als voorbeeld een jongere werknemer met weeklonen, vierwekenaangifte
• Werknemer werkt de eerste 3 weken 10 uren per week
• Deze 3 weken: premie laag = 2,64%
• In de vierde week werkt de werknemer 20 uur
• totaal komt hij dus uit op 50 uur, meer dan toegestaan voor de lage premie (48u)
• voor de eerste 3 weken is dan alsnog premie hoog van toepassing

In LoonVandaag krijgt u dan een melding:
“Werknemer, XY: ten onrechte het lage WW-percentage toegepast in periode 1, 2, 3.”

De lonen voor periodiek 1,2 en 3 dient u dan te herrekenen.

  1. Uitkering

Zie hiervoor tabblad 2 ‘Loon’, risicogroep. Bij de keuze voor 00 IVA-uitkering, 00 Uitkering WAO, 00 Uitkering WGA, 00 Uitkering Ziektewet en 00 Verzekeringsuitkering zal automatisch gerekend worden met de lage WW-premie.

4. Zwangerschapsverlof.

Bij de WAZO-uitkering bij zwangerschapsverlof werkt het net weer anders. Het loon van de werknemer wordt doorbetaald, en de werkgever ontvangt hiervoor de WAZO-uitkering. Dit wordt niet in een aparte risicogroep verloond, u geeft zwangerschapsverlof op in de Agenda.

Alles blijft hetzelfde, behalve dat altijd de lage WW-premie van toepassing is, ook al is normaalgesproken de hoge WW-premie van toepassing. In Loon kunt u hiertoe in de Agenda het verzuimtype Zwangerschapsverlof kiezen:

Loon salarissoftware Afbeelding: ‘Agenda’, ‘Verzuim’, ‘Zwangerschapsverlof’

Afbeelding: ‘Agenda’, ‘Verzuim’, ‘Zwangerschapsverlof’

In Loon zal dan automatisch vanaf de begindatum de lage WW-premie berekend worden.