We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

Meer bescherming oproepkrachten: aanbod vast aantal uren

In de Wab zijn een aantal bepalingen opgenomen ter bescherming van de rechtspositie van de oproepkrachten. Eén daarvan betreft de regel dat wanneer de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, de werkgever in de 13e maand een aanbod moet doen voor een vast aantal uren.

De aangeboden gemiddelde arbeidsduur moet gebaseerd worden op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Het aanbod dat gedaan moet worden houdt geen contractverlenging in, of omzetting naar een overeenkomst van onbepaalde tijd. Het betreft alleen het aanbieden van een vast aantal uren.

Voor het bepalen van de periode van 12 maanden moet ook rekening gehouden worden met opvolgende overeenkomsten (met een onderbreking van minder dan 6 maanden), en ook met opvolgend werkgeverschap.

Per 1 juli 2021 zijn er nog aanvullende regels van toepassing:
- Het aanbod betreft een vaste omvang die uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand ingaat. De vaste omvang mag wel eerder ingaan, maar niet later.

- De termijn voor aanvaarding wordt een maand, dit is dus niet meer ten minste een maand.

Een werknemer kan dit aanbod altijd weigeren. Een werknemer die dit aanbod afwijst, moet na 12 maanden wel opnieuw een aanbod krijgen als hij dan nog in dienst is.

Het aanbod voor een vast aantal uren moet schriftelijk gedaan worden. In Loon zal hiertoe een taak verschijnen in Loon Vandaag. Wanneer u de taak opent, kunt u lezen hoe u in Loon dit aanbod kunt doen:

De aanbiedingsbrief kunt u in Loon oproepen door eerst de werknemer te markeren om wie het gaat. Daarna de optie 'Arbeidsovereenkomsten' (in het menu links), en klikken op 'Aanbod vast aantal uren’.

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Aanbod vast aantal uren
Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Aanbod vast aantal uren

In dit aanbod berekent Loon wat het gemiddelde aantal uren is geweest de afgelopen 12 maanden.
Het document legt u voor aan de betreffende werknemer. Hij of zij kan vervolgens aangeven het voorstel te accepteren of niet. En uiteraard laten ondertekenen.

Nadat u het aanbod heeft gedaan kunt u in het werknemersscherm op tabblad ‘Aangifte’ dit afvinken:

Loon salarissoftware Afbeelding: tabblad ‘Aangifte’, Aanbod vast aantal uren gekregen

Afbeelding: tabblad ‘Aangifte’, Aanbod vast aantal uren gekregen