We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

Toepassing WW-premie in Loon. de Hoofdregel

Aangezien de premie wordt bepaald aan de hand van de aard van de overeenkomst met de werknemer, zal dus per werknemer gekeken moeten worden of de hoge of lage WW-premie van toepassing is. Aan de hand van de werknemersinstellingen zal Loon bepalen of het hoge of lage WW-percentage van toepassing is.

De gegevens zitten in het Werknemersscherm.

· Tabblad 1 ‘Personalia’, subtabblad 'Aangifte'.

U kunt aanstippen Onbepaalde tijd of Bepaalde tijd (defaultwaarde Bepaalde tijd).

Loon salarissoftware Afbeelding: tabblad ‘Aangifte’, Onbepaalde/ bepaalde tijd

Afbeelding: tabblad ‘Aangifte’, Onbepaalde/ bepaalde tijd

· Tabblad 1 ‘Personalia’, subtabblad ‘Werkschema’.

Bij de keuze voor ‘Onregelmatig’ en ‘Onregelmatig’ met een Min-maxcontract zal Loon automatisch de hoge WW-premie toepassen.

Loon salarissoftware Afbeelding: tabblad ‘Werkschema’, Type

Afbeelding: tabblad ‘Werkschema’, Type

· In Loon gaan wij er in beginsel van uit dat u voor werknemers met een vast dienstverband voor onbepaalde tijd aan het schriftelijkheidsvereiste heeft voldaan. Indien de afspraken niet of niet meer op papier staan, dan kunt u gebruikmaken van de ‘Bevestiging’, zie verderop onder ‘Alsnog schriftelijke bevestiging arbeidsovereenkomst voor lage WW-premie’.

Mocht er alsnog sprake zijn van een Mondelinge overeenkomst, dan kunt u het vinkje uitzetten bij Schriftelijke arbeidsovereenkomst, op tabblad 1 ‘Personalia’, subtabblad 'Aangifte':

Loon salarissoftware Afbeelding: tabblad ‘Aangifte’, Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Afbeelding: tabblad ‘Aangifte’, Schriftelijke arbeidsovereenkomst