We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

Alsnog schriftelijke bevestiging arbeidsovereenkomst voor lage WW-premie

Een van de voorwaarden voor de lage WW-premie is dat dus dat er een op papier vastgelegde - schriftelijke -  arbeidsovereenkomst voor is. Een mondelinge arbeidsovereenkomst is op zich ook een geldige overeenkomst, maar niet voldoende om de lage WW-premie te mogen toepassen.

In een aantal gevallen zal zo'n schriftelijke vastlegging er niet (meer) zijn. Maar Loon helpt u. In Loon kunt u namelijk een document genereren waarmee u schriftelijk kunt vastleggen dat er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst.

U roept zo'n bevestiging arbeidsovereenkomst eveneens op door eerst de werknemer in kwestie te markeren, dan optie 'Arbeidsovereenkomsten' (in het menu links) en tot slot 'Bevestiging':

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst
Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst

Eind 2019 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het schriftelijkheidsvereiste nog iets versoepeld:

Wanneer er oorspronkelijk een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd was, en deze mondeling voor onbepaalde tijd is voortgezet, dan kan men volstaan met het opstellen van een addendum, die door zowel werkgever als werknemer wordt ondertekend.

Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via e-mail of in een HR-systeem.