We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

Overige verplichtingen

Op de loonstrook moet de contractvorm vermeld worden, er moet dus op staan of er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, en of er sprake is van een oproepovereenkomst. Loon neemt dit automatisch over vanuit de instellingen in het werknemersscherm.

Als voorbeeld, stel dat een werknemer voldoet aan de eisen van de hoofdregel voor de lage premie, er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepcontract. In de kolom ‘Werknemergegevens’ rechts op de loonstrook wordt dan het volgende getoond:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook, gegevens contractvorm

Afbeelding: Loonstrook, gegevens contractvorm

Ook moet de arbeidsovereenkomst bewaard worden bij de salarisadministratie. Dat betekent dat u als salarisadministrateur ook het document (digitaal) bij de administratie moet voegen. U kunt hiertoe eventueel het Loondossier gebruiken.