Vakantiegeldverloning 2023

Check verloningen vakantiegeld

Uw 'cockpit’ zit links bovenin. Daar kunt u per werknemer de loonstroken (regulier, de vakantiegeldverloning, en ook die twee tezamen) oproepen. U doet dat eenvoudigweg door de werknemer te markeren, en uw keuze te maken.

• Klik links op de naam van de werknemer en u ziet de combi-strook. U ziet dan twee loonheffingsbedragen staan. Die voor de reguliere verloning, en die van het 'bijzonder tarief' voor de incidentele beloning (het vakantiegeld).
• Voor alleen het reguliere loon klikt u op het kleine plusje links naast de werknemersnaam en dan voor 'Periode *'.
• Voor sec de vakantiegeldbetaling doet u hetzelfde, maar kies dan de 'Periode *B'-verloning.

In ons voorbeeld kiezen we voor werknemer Vader, en haar vakantiegeldverloning (Periode 5B):

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook
vakantiegeldbetaling
Afbeelding: Loonstrook vakantiegeldbetaling

Zo kunt u de stroken één voor één doorlopen en checken. Deugt er een verloning niet, dan vinkt u die uit en slaat de rest op zoals u gewend bent: met 'OK’.

U kunt de 'Kosten werkgever’ oproepen, de 'Grondslagen’ en eventuele 'Meldingen’.