Loonkostenvoordelen

Meer informatie

De LKV's zijn helaas met heel wat regels omgeven. Op deze webpagina van UWV leest u er meer over: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/loonkostenvoordeel-lkv