We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordelen. In het kort

• Vanaf 1 januari 2018 zijn er vier loonkostenvoordelen (LKV). Dat zijn:
- LKV oudere werknemer
- LKV arbeidsgehandicapte werknemer
- LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
- LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

• Via het tabblad 'Overige', 'Loonkostenvoordelen' in het werknemersscherm geeft u aan welk loonkostenvoordeel u voor de werknemer wilt aanvragen. Die indicatie gaat dan vanzelf mee in de loonaangifte zodat het UWV en de Belastingdienst worden geïnformeerd.

• Na afloop van het loonjaar worden de loonkostenvoordelen afgerekend aan de hand de ingediende loonaangiften.