We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonkostenvoordelen

Indicatie loonkostenvoordeel vanzelf correct mee in de loonaangifte

Die indicatie gaat vanzelf mee in de loonaangifte zodat het UWV en de Belastingdienst worden geïnformeerd.

Dat aanvragen kan zodra u een doelgroepverklaring van uw werknemer hebt. In de doelgroepverklaring staat voor welk loonkostenvoordeel de verklaring is afgegeven en de voorwaarden waaraan uw werknemer voldoet. U hebt per loonkostenvoordeel een doelgroepverklaring nodig.

UWV berekent op basis van uw loonaangiften over het betreffende loonjaar voor welke werknemers u recht heeft op het LKV. Als u recht heeft, ontvangt u eerst van UWV een voorlopige berekening. U ontvangt deze in het daarop volgende jaar. Controleer deze berekening goed. Van de Belastingdienst ontvangt u uiterlijk 31 juli van dat jaar een definitieve berekening. Het LKV wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan u betaald. Van de Belastingdienst ontvangt u de betaling na afloop van het kalenderjaar.