We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonkostenvoordelen

Ad 1) LKV Oudere werknemer, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder

De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Hij is 56 jaar of ouder.
- Hij was in de 6 maanden voor hij in dienst kwam, niet bij deze werkgever in dienst.
- Hij had, in de kalendermaand voor hij in dienst kwam, recht op 1 van de volgende uitkeringen:

· werkloosheidsuitkering (WW, IOW)

· arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil) inkomensondersteuning Wet Wajong

· bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)

· uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als de bovenstaande Nederlandse uitkeringen.

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Overige, Loonkostenvoordelen, Oudere werknemer
Afbeelding: Werknemer, Overige, Loonkostenvoordelen, Oudere werknemer