We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonkostenvoordelen

Ad 4) LKV Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft recht op deze tegemoetkoming als de werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst die voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

· Hij had, in de kalendermaand voor de herplaatsing, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.

· De werknemer had voor 1 januari 2006 recht op een WAO- of Waz-uitkering en was daarom arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. En hij zou in de kalendermaand voor herplaatsing om dezelfde reden arbeidsgehandicapt in de zin van de Wet REA zijn geweest als de Wet REA niet was ingetrokken.

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Overige, Loonkostenvoordelen, Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Afbeelding: Werknemer, Overige, Loonkostenvoordelen, Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer