We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonkostenvoordelen

Ad 3) LKV Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

De werkgever heeft recht op deze tegemoetkoming als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Hij was in de 6 maanden voor hij in dienst kwam, niet bij dezelfde werkgever in dienst.

- In de kalendermaand voor hij in dienst kwam, voldoet hij aan 1 van de volgende voorwaarden:

· Hij heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.

· Hij heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).

· Hij is volgens UWV niet in staat om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid. Of de gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat hij niet in staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen (de 'Praktijkroute'). In beide gevallen geldt dat de werknemer op of na 1 januari 2016 in dienst is gekomen bij zijn (toenmalige) werkgever en op dat moment is vastgesteld dat de werknemer minder dan 100% van het minimumloon kan verdienen.

· Hij beschikt over een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.Hij heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een IDbaan (In- en doorstroombaan).

· Hij heeft een voorziening van UWV of de gemeente en kan zonder die voorziening niet het minimumloon verdienen, mits voorafgaand aan de dienstbetrekking de quotumheffing voor de werkgever in de betreffende sector is geactiveerd.

· Hij hoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij heeft door een ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij de werkgever in dienst.

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Overige, Loonkostenvoordelen, Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden Afbeelding: Werknemer, Overige, Loonkostenvoordelen, Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden