We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2024

Versie 26.0.78. Gepubliceerd 2 juli 2024

· De tabelcode in de loonaangifte is bij een nihilloon, doorbetaaldloonregeling, alleen autobijtelling of een inlenersbeloning verbeterd.

· Voor auto's zonder CO2-uitstoot met datum eerste toelating in 2019 verloopt de 60 maandentermijn in 2024. Bij het opnieuw toevoegen van de auto t.b.v. de nieuwe bijtellingstermijn, vulde Loon per abuis 4%/22% (geen Co2) als bijtellingspercentage in als advies. Indien van toepassing, controleer en pas waar nodig het bijtellingspercentage aan naar 16%/22% (geen Co2, 2023) en herreken de lonen.

· Bij de export van de loonjournaalpost naar Snelstart kunt u verschillende dagboeken van het type memoriaal selecteren.

· De meldingen met betrekking tot verloning onder het wettelijk minimumloon zijn aangescherpt. Loon gaat in de melding nu uit van het basis(uur)loon exclusief toeslagen.

· In de risicogroep 03 Bouwbedrijf worden de verschillende onderdelen van het Individueel budget en het pensioen in combinatie met toeslagen nu nauwkeuriger berekend. Herrekent u de lonen voor de werknemers.

· In de risicogroep 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf worden de verschillende onderdelen van het Individueel budget en het pensioen in combinatie met toeslagen nu nauwkeuriger berekend. Herrekent u de lonen voor de werknemers.

· In de risicogroep 06 Timmerindustrie wordt de pensioenpremie in combinatie met toeslagen nu nauwkeuriger berekend.

· In de sector 12 Metaal en techniek wordt rekening gehouden met de leeftijdsgrens van 21 jaar voor het toepassen van een minimumvakantiebijslag.

· In de sector 15 Slagerijbedrijven is de WGA-gat premie geen toegestane inhouding voor de WAS, en wordt dan ook niet meer meegenomen op de WAS-strook.

· In de risicogroep 16 Gemaksvoedingsindustrie wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk van 127% of hoger.

· In de risicogroep 17 Kappersbedrijven wordt pensioen berekend in de periode waarin de werknemer 18 jaar wordt en voor de verjaardagsdatum uit dienst treedt.

· In de risicogroep 17 Optiekbedrijven rekent de excedentregeling nu met de juiste waarden voor premieberekening. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de sector 28 Taxivervoer is per 01-07-2024 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie SFM.

· In de risicogroep 35 Kraamzorg kan een minimumbedrag aan Eindejaarsreservering worden opgegeven.

· In de risicogroep 35 Kraamzorg is het percentage Eindejaarsreservering per 1 januari aangepast van 6,2 naar 7,7.

· In de risicogroep 48 Baksteenindustrie wordt de pensioenpremie in combinatie met toeslagen nu nauwkeuriger berekend.

· In de risicogroep 48 Betonproduktenindustrie wordt de eindejaarsuitkering in de pensioengrondslag niet meer verlaagd bij een inhouding wegens ziekte. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de risicogroep 51 Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf wordt bij een inhouding wegens ziekte 100% pensioen opgebouwd.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven in combinatie met Pensioen via APG Bouw stopt de pensioenopbouw nu bij 67 jaar.

· In de risicogroep 59 Mortelbedrijf wordt de pensioenpremie in combinatie met toeslagen nu nauwkeuriger berekend.

· In de risicogroep 59 UTA-personeel in het Mortelbedrijf wordt de pensioenpremie in combinatie met toeslagen nu nauwkeuriger berekend.