We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2024

Versie 26.0.67. Gepubliceerd 16 mei 2024

· In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 juli 2024 verwerkt.

· Er worden door Loon nu automatisch 2 SEPA.xml-bestanden aangemaakt, V9 is een nieuw formaat. Het oude formaat (V3) zal in de toekomst niet meer worden geaccepteerd door banken. U kunt de V9 uitproberen. Let op, op het LoonDossier zal vooralsnog alleen nog het oude formaat .xml geplaatst worden.

· Voor vierweken-overzichten in 'Loon Nieuwe Stijl' wordt nu ook vanaf periode 4 een juiste datum getoond.

· De weergave van het minimumloon op de loonstrook bij een wijziging gedurende de periode is nu juist.

· Loon neemt niet meer onterecht werknemers uit dienst '...ook uit voorgaande jaren' op bij diverse overzichten.

· Nadat u bericht heeft gehad van a.s.r., zal in Loon pas ná het invullen van een 'BPW- of raamwerkcontractnummer' de taak verschijnen voor het insturen van de opgave naar a.s.r.. Zie handleiding.

· In de sector 30 Besloten busvervoer is per 01-05-2024 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie FSO.