We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2024

Versie 26.0.51. Gepubliceerd 13 maart 2024

· Loon waarschuwt u extra bij het mailen vanuit Loon wanneer u gebruik maakt van een  Gmail account. Vanaf 1 september 2024 is het zo dat Google de protocollen dusdanig aanscherpt dat het gebruik van Gmail in Loon niet meer mogelijk is.

Voor alle duidelijkheid: deze wijziging betreft alleen de verzenders van de mail vanuit Loon met een Gmail-account.

Het gaat dus niet om de ontvangers van de mail. Het gaat dan ook niet om uw werknemers met een Gmail-account. En ook niet om de cliënten van een administratiekantoor met een Gmail-account. Die werken immers niet zelf met Loon.

· Bij het maken van een journaalpost per periode via Overzichten, is het nu weer mogelijk om via de knoppen << en >> naar de vorige of volgende periode te gaan.

· Voor werknemers een Regelmatig of Onregelmatig werkschema hebben en die vakantiedagen uitbetaald krijgen die zowel onder als boven fulltime uitkomen, wordt nu ook het juiste saldo bepaald. Herreken het loon indien van toepassing.

· Bij de berekening van een zwangerschapsuitkering direct aan de werknemer (0%)  i.c.m. pensioen, wordt de Aof premie nu ook correct berekend. Herreken het loon indien van toepassing.

· Bij de berekening van het minimumloon i.c.m. overwerk bij maandlonen zal Loon de overuren nu rekenen tegen een minimumuurloon zonder verhogingsfactor van 1,0077 (262:260). Overwerkuren worden afgerekend op basis van gewerkte uren, de verhogingsfactor is dan niet van toepassing op deze uren.

· In deze versie is de melding 'delete from taak where extradata='ControleerverlofImport', bij openen van de taken alle werkgevers verholpen.

· In het Journaal wordt ‘Opslag’ nu op dezelfde wijze samengevoegd als in het overzicht ‘Overwerk’..

· Op mijn.loondossier.nl zijn gedeelde bestanden van werkgever naar administratiekantoor (gebruiker van Loon) alleen nog te bekijken in de dossiermap van deze werkgever.

· In risicogroepen die vallen onder het pensioenfonds BPF Bouw is er nu ook een werkgeversdeel BeterExcedent toegevoegd.

· In de groepen met Pensioen via Stipp wordt bij Ouderschapsverlof 70% doorbetalen en evenredig pensioen de pensioenpremie nu juist berekend.

· Loon zal een taak in Loon vandaag tonen voor werknemers die verloond worden in de risicogroep 00 Directeur-grootaandeelhouder of 00 Familie van eigenaar, waarbij onterecht code soort inkomstenverhouding '13' is opgegeven.

· In de risicogroep 15 Slagersbedrijven is het aantal franchisedagen per jaar aangepast.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening is het maximum uurloon voor opslag ORT per 1 januari gewijzigd van 20,21 naar 21,01, en voor primaire functies van 20,44 naar 21,26.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven zal in de loonaangifte de code F&Z bij toekomstige uitdienstdata nu wel opgegeven worden.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt bij Ouderschapsverlof 70% doorbetalen en evenredig pensioen de pensioenpremie nu juist berekend.

· In de risicogroep 49 Bitumineuze dakbedekkingsproducten is de premie PAWW toegevoegd met een percentage van 0,0. Geen PAWW van toepassing? Laat dan de premie op nul staan.

· In de risicogroep 58 UTA-pers. in het bitum. - en kunststof dakbedekkingsbedrijf is de premie PAWW toegevoegd met een percentage van 0,0. Geen PAWW van toepassing? Laat dan de premie op nul staan.