We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2024

Versie 26.0.20. Gepubliceerd 15 januari 2024

· In deze versie zijn de premies 2024 voor onderstaande risicogroepen nu ook compleet:
42 Groothandel in bloemen en planten
47 Textielindustrie
49 Textielreiniging
49 Chemische wasserij
49 Verf- en drukinktindustrie
51 Confectie industrie
54 Omroeppersoneel

· Bij de export van de journaalpost via Snelstart (webservice), wordt het dagboek weer automatisch gevuld.

· De export van de journaalpost naar Exact online via REST.API is aangepast.

· De code aard arbeidsverhouding 79 (Verklaring Loonheffingen Opting-in) is weer toegevoegd.

· Bij het ophalen van retourberichten voor loon- en/of pensioenopgaven, toont Loon u nu een extra rapport bij een eventuele afkeuring of waarschuwing.

· Er is een foutmelding verholpen die ontstond bij het direct maken van een opgaaf loonheffingen vanuit de werknemerswizard.

· In de sector 01 Agrarische bedrijven is de toetredingsleeftijd voor de pensioenregeling aangepast naar 18 jaar.

· In de risicogroep 17 Elektrotechnisch is het Sociaal fonds niet meer van toepassing op winkels in de telecommunicatieapparatuur. U moet in dit geval zelf het premiepercentage op 0% instellen. Herreken januari indien van toepassing.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven is het is weer mogelijk overwerk te verlonen bij onregelmatig parttimers (niet zijnde een inlener).

· In de risicogroep 60 Steenhouwersbedrijf is de premie voor opleiding en ontwikkeling gewijzigd (werknemer van 0,13 naar 0,065 en werkgever van 1,86 naar 1,795).

· In de risicogroep 60 UTA-personeel in het steenhouwersbedrijf is de premie voor opleiding en ontwikkeling gewijzigd (werknemer van 0,13 naar 0,065 en werkgever van 1,86 naar 1,795).