We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2024

Versie 26.0.32. Gepubliceerd 26 januari 2024

· In deze versie zijn de premies 2024 voor onderstaande risicogroepen nu ook compleet :
05 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie
05 Jachtbouw
48 Vlakglasindustrie.

· Met deze versie van Loon 2024 kunt u de pensioenaangiften maken.

· Bij het importeren van de verlofstanden naar 2024 is bij het bepalen van de eindstand 2023 per abuis geen rekening gehouden met eventueel uitbetaalde verlofuren. Hierdoor kan de beginstand bij sommige werknemers onjuist zijn. Deze versie zal voor u de eind- en beginstanden controleren en bij verschillen u dit laten weten middels een taak in Loon vandaag bij de betreffende werkgever.
U krijgt dan de mogelijkheid de juiste stand alsnog over te nemen.

· In deze versie wordt 100% pensioen bij onbetaald verlof ook weer correct berekend bij de keuze Pensioen via Stipp .

· In deze versie van Loon is het mogelijk om een UPA in te sturen naar SPAWW . Zie voor meer informatie: UPA SPAWW .

· In deze versie van Loon is een koppeling met de verzuim- en/of WIA-verzekering van a.s.r. opgenomen. Meer informatie: Koppeling a.s.r. .

· Het overzicht Verjaardagen is toegevoegd onder de werknemersoverzichten.

· In de sector 01 Agrarisch bedrijf is voor de berekening van de pensioenpremie bij maandlonen een wijziging aangebracht in de pensioendagen. U moet de lonen herrekenen.

· In de risicogroep 05 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie is de pensioenleeftijd gewijzigd naar 67 jaar.

· In de risicogroep 05 Jachtbouw is de pensioenleeftijd gewijzigd naar 67 jaar.

· In de risicogroep 05 Stand- en tentoonstellingsbouw is voor de berekening van de pensioenpremie bij maandlonen een wijziging aangebracht in de pensioendagen. U moet de lonen herrekenen.

· In de risicogroep 07 Meubelindustrie is voor de berekening van de pensioenpremie bij maandlonen een wijziging aangebracht in de pensioendagen. U moet de lonen herrekenen.

· In de risicogroep 08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtb.-ind. is voor de berekening van de pensioenpremie bij maandlonen een wijziging aangebracht in de pensioendagen. U moet de lonen herrekenen.

· In de sector 10 Metaalindustrie is de premie voor WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid gewijzigd (werknemer van 0,145 naar 0,1).

· In de sector 10 Metaalindustrie zal bij de keuze voor WIA/WGA-verzekering het variabel deel niet worden opgenomen in de pensioengrondslag.

· In de sector 11 Elektrotechnische industrie is de premie voor WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid gewijzigd (werknemer van 0,145 naar 0,1).

· In de sector 11 Elektrotechnische industrie zal bij de keuze voor WIA/WGA-verzekering het variabel deel niet worden opgenomen in de pensioengrondslag.

· In de risicogroep 17 Meubileringsbedrijven is voor de berekening van de pensioenpremie bij maandlonen een wijziging aangebracht in de pensioendagen. U moet de lonen herrekenen.

· In de risicogroep 33 Verblijfsrecreatie is voor de berekening van de pensioenpremie bij maandlonen een wijziging aangebracht in de pensioendagen. U moet de lonen herrekenen.

· In de sector 35 Geestelijke gezondheidszorg is het maximum uurloon voor opslag ORT per 1 januari gewijzigd van 19,33 naar 19,72.

· In de risicogroep 35 Gehandicaptenzorg is per 1 januari geen maximum uurloon ORT meer van toepassing.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening is het percentage Reservering bovenwettelijk verlof op 0,00 gesteld. Het bovenwettelijk verlof kunt u via de automatische verlofopbouw laten lopen (Werknemersscherm tabblad 4 Verzuim/verlof).

· In de risicogroep 48 Vlakglasindustrie is de pensioenleeftijd gewijzigd naar 67 jaar.

· In de risicogroep 50 Groenten- en fruitverwerkingsindustrie is voor de berekening van de pensioenpremie bij maandlonen een wijziging aangebracht in de pensioendagen. U moet de lonen herrekenen.

· In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging is voor de berekening van de pensioenpremie bij maandlonen een wijziging aangebracht in de pensioendagen. U moet de lonen herrekenen.

· In de sectoren 61 t/m 66 Overheid was het per abuis niet mogelijk om ww-premie toe te passen in plaats van Ufo-premie. Dit is nu opgelost.