We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2024

Versie 26.0.64. Gepubliceerd 29 april 2024

· In de UPA aan SPAWW wordt nu ook de premie over een transitievergoeding meegenomen.

· Het is nu ook mogelijk de retourberichten van UPA SPAWW op te halen via 'Postbus'.

· Een onterechte melding 'Fout in de uren' bij het maken van de UPA SPAWW is verholpen.

· Bij de berekening van het minimumloon en een parttime werkschema i.c.m. overwerk bij maandlonen zal Loon de overuren nu ook rekenen tegen een minimumuurloon zonder verhogingsfactor van 1,0077 (262:260). Overwerkuren worden afgerekend op basis van gewerkte uren, de verhogingsfactor is dan niet van toepassing op deze uren.

· Loon gaat nu cumulatief beter om met hoge lonen in combinatie met verlofuitkeringen.

· Bij een nihilloon in combinatie met een uitbetaling van een uurreservering wordt de zvw premie berekend. Herreken het loon indien van toepassing.

· Bij opname van betaald ouderschapsverlof 9 weken wordt er in de Uniforme pensioenaangifte (UPA) nu de juiste code incidentele inkomstenvermindering (K) doorgegeven.

· Een onterechte splitsing van opslag overwerk wanneer sprake is van een deelberekening voor een oproepkracht is verholpen.

· Bij het automatisch updaten wordt de update back-up nu altijd naar de standaard back-upmap weggeschreven.

· De Werkgeversverklaring in de 'Nieuwe stijl' overzichten is nu ook conform NHG.

· De Werkgeversverklaring komt weer op één pagina.

· In de risicogroep 03 Bouwbedrijf valt de leermeestertoeslag niet onder het vast overeengekomen loon en is hierdoor niet pensioengevend. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de risicogroep 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf valt de leermeestertoeslag niet onder het vast overeengekomen loon en is hierdoor niet pensioengevend. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de sector 06 Timmerindustrie is de reservering vakantiegeld per 1 maart gewijzigd van 8,25 naar 8,33%.

· In de risicogroep 17 Elektrotechnisch is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de sector 35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen wordt het bedrag verzekerd deel bij ziekte via UWV (No-riskpolis)  niet meer als ORT in de UPA meegenomen.

· In de risicogroep 51 Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf is op tabblad 'Functie' de optie 'Verloon deze werknemer als DGA' beschikbaar.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven is de taak in Loon Vandaag bij faseovergang uitgebreid.