Release notes Loon 2022

Versie 24.0.109. Gepubliceerd 14 juli 2022

· Het e-mailen vanuit Loon (LoonMail) wordt uitgefaseerd . Maakt u gebruik van LoonMail, bijvoorbeeld om de salarisstroken te e-mailen naar werknemers of uw cliënten? Dan luidt het advies: meld u aan voor Mijn LoonDossier

· De optie 'E-mail loonstroken naar werknemers ' wordt automatisch niet meer getoond wanneer de SMTP-server bij de LoonMail-instellingen niet is ingesteld.

· Bij de stamgegevens van de werkgever is de optie 'huisnummer toevoeging' toegevoegd.

· Logo's met teveel pixels worden nu automatisch verkleind.

· De premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt nu bij een aanvulling op het Aanvullend geboorteverlof beter afgewikkeld

· Berichten worden alleen nog op het Loon Portaal getoond, niet meer binnen Loon zelf.

· Het wijzigen van verlofgegevens in het werkgeversscherm is weer mogelijk.

· Bij de verloning van een IVA-uitkering wordt nu 'IVA-uitkering' in de loontitel vermeld.

· In de sector 12 Metaal en techniek wordt het verlaagde percentage WIA-werknemers-verzekering nu ook correct toegepast voor werknemers voor wie reeds vóór 2022 de verlaagde premie van toepassing was.

· In de risicogroep 35 Huisartsenzorg is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 het percentage voor eindejaarsreservering aangepast van 6,5 naar 7,5.

· In de risicogroep 35 Gehandicaptenzorg is per 1 mei het maximum uurloon voor opslag ORT gewijzigd van € 16,89 naar € 17,43.

· In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg is per 1 maart het maximum uurloon voor opslag ORT gewijzigd van € 17,72 naar € 18,30.

· In de risicogroep 35 Ziekenhuizen is per 1 juli het maximum uurloon voor opslag ORT gewijzigd van € 21,29 naar € 23,69.

· In de risicogroep 35 Jeugdhulpverlening is per 1 januari het maximum uurloon voor opslag ORT gewijzigd van € 18,06 naar € 18,97.

· In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is per 1 juli het maximum uurloon voor opslag ORT gewijzigd van € 17,60 naar € 17,99.

· In de risicogroep 35 Apothekers is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 juli) in verband met de wijziging van de franchise van € 14.802,00 naar € 14.840,00.

· In de risicogroep 42 Groothandel Kaaspakhuisbedrijf is de berekeningswijze voor het pensioenfonds aangepast.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt nu ook pensioen berekend over Incidentele beloningen. Herreken deze lonen indien van toepassing.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 augustus 2022) voor de premie PAWW en de compensatie PAWW.

· In de sector 56 Schildersbedrijf is vanaf 23 mei 2022 is 2% korting voor de USAG-premie van toepassing.

· In de sector 56 UTA personeel in het schildersbedrijf is vanaf 23 mei 2022 is 2% korting voor de USAG premie van toepassing.