Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Veilig alternatief: mijn.loondossier.nl

Aanmelden voor mijn.loondossier.nl

In het kort:

·         Zorg dat u het e-mailadres van de werkgever en van alle werknemers correct in Loon hebt vastgelegd

·         Draai loonstroken van een periode in 202*, en verzend die naar mijn.loondossier.nl

·         De werkgever en werknemers ontvangen dan automatisch twee welkomstmailtjes met (apart) hun gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn.loondossier.nl

·         Daarna kunnen de werkgever en werknemers hun eigen dossier bekijken

·         U stuurt mijn.loondossier.nl aan via 'Werkgever' (links boven in Loon), 'Verzend gegevens naar mijn.loondossier.nl' (helemaal onderin de keuzelijst)

·         Administratiekantoren kunnen in één keer de maandelijkse salarisoverzichten voor een cliënt klaarzetten. Zoals de loonstroken, betaallijst lonen en de journaalpost.

Er is ook een uitgebreide uitleg over het aanmelden voor mijn.loondossier.nl.