We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Veilig alternatief: mijn.loondossier.nl

App mijn.loondossier

· Er is ook een mijn.loondossier-app voor iOS (iPhone, iPad), en Android.

· De app is handig voor werknemers, die zo altijd o.a. hun loonstroken kunnen inzien

· De app toont vrijwel alles wat men ook via mijn.loondossier.nl kan zien, maar er is daarvoor geen pc nodig

· De serie-overzichten voor uw cliënt zijn eveneens zichtbaar via de app

· Dus ook voor werkgevers en administratiekantoren heeft deze app meerwaarde

· U kunt de app gratis installeren, zoals u dat met uw smartphone of tablet gewend bent.

U, uw werknemers en uw cliënten kunnen met de app mijn.loondossier dus altijd en overal makkelijk bij de gegevens, op een eigen, veilige ‘plek’ op het internet.

Nadere info app mijn.loondossier
• Meer uitleg over de mijn.loondossier-app voor de werkgever

• Meer uitleg over de mijn.loondossier-app voor administratiekantoren

Loon salarissoftware
Afbeelding: voorbeeld app mijn.loondossier voor werknemer