We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Veilig alternatief: mijn.loondossier.nl

Mijn.loondossier.nl ook beste keuze met Loon Online?

Sinds 2021 werkt iedereen met Loon Online. Loon op de harde schrijf van de pc (lokaal, dus) bestaat niet meer.

Is het met Loon Online ook nog steeds verstandig om gebruik te gaan maken van mijn.loondossier.nl? Jazeker!

Want wanneer u vanuit Loon Online direct documenten mailt naar werknemers (zoals hun pdf-loonstroken) dan kunnen er problemen optreden als uw mailprovider niet accepteert dat u vanaf een andere (externe) locatie e-mail verstuurt. 

Loon Online is voor de meeste providers standaard een externe locatie. Loon Online stelt voor het verzenden van e-mail naar buiten echter geen beperkingen. De beperkingen zitten daarom veelal bij uw e-mailprovider of uw e-mailserver, en de manier waarop alle e-mailservers op het internet controleren of e-mail legitiem is of niet. Gevolg: zonder maatregelen zal e-mail verzonden vanuit Loon Online in veel gevallen ergens op het internet worden geblokkeerd. 

Een aantal providers zal mail verstuurd buiten hun netwerk zelfs helemaal blokkeren. 

Dé oplossing: mijn.loondossier.nl

Verreweg de snelste en makkelijkste oplossing? In plaats van mailen vanuit Loon (Online) gebruik gaan maken van mijn.loondossier.nl.

Met mijn.loondossier.nl hoeft u helemaal niet meer vanuit Loon naar uw werknemers te mailen omdat u de loonstroken, jaaropgaven, et cetera eenvoudig op een eigen, beveiligde plek op het web plaatst voor de werknemer.

Bovendien is mailen niet 100% veilig, en niet AVG-proof (tenzij u de mails versleuteld verstuurt). Met mijn.loondossier.nl vermijdt u eenvoudig dit soort belemmeringen.