We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Veilig alternatief: mijn.loondossier.nl

Mailen vanuit Loon wordt uitgefaseerd!

Het gebruik van mail is minder veilig en privacygevoelige informatie kan makkelijker in verkeerde handen vallen. Dat is dan ook de reden dat e-mailen vanuit Loon wordt uitgefaseerd! Gmail vanuit Loon is reeds vanaf september 2024 niet meer mogelijk.

Ons advies: gebruik Mijn LoonDossier. Met Mijn LoonDossier kunt u veilig en snel werken.