Release notes Loon 2022

Versie 24.0.138. Gepubliceerd 10 oktober 2022

· Bij het maken van een SEPA zal Loon automatisch een .xml en .pdf aanmaken. Ook als 'bestandsnaamextensies tonen' niet standaard ingesteld staat.

· In deze versie is in de Arbeidsovereenkomst een aantal aanpassingen gemaakt, waaronder in het salarisbeding, voor het overnemen van instellingen en locatie van werkzaamheden.

· Voor de Verlenging van een arbeidsovereenkomst is het nu mogelijk meerdere opties aan te vinken.

· Voor een werknemer met WSW-indicatie worden eventueel van toepassing zijnde WHK-premies verz.mij automatisch niet meer berekend.

· De cumulatieve berekening van de premies Aof en WW over uitkeringsloon voor 'hoge' lonen is verbeterd. Herreken de lonen indien van toepassing.

· Een opvolgend dienstverband na een stagedienstverband zal i.c.m. een nihilloon nu ook een premieloon Aof en WW van 0 euro doorgeven in de loonaangifte.

· Adresgegevens worden automatisch aangevuld op basis van postcode en huisnummer.

· Bij de 'Eigen pensioenregeling (Bruto-januari-loon, zonder toeslagen)' i.c.m. direct uitbetalen vakantiegeld wordt het vakantiegeldbedrag niet meer dubbel meegenomen in de grondslag voor pensioen.

· Loon attendeert u er voortaan op wanneer er sprake is van zowel privégebruik auto of fiets als reiskosten per kilometer.

· De CBS-code CAO lijst is geüpdatet.

· Bij de verloning in de 00Aanvulling op uitkering wordt nu 'Aanvulling op uitkering' in de loontitel vermeld.

· In de 01 Bedrijfsverzorging is per 1 oktober 2022 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie PAWW.

· In de sector 01 Agrarische bedrijven wordt de premie arbeidsmarktbeleid berekend over het verlaagde loon wanneer sprake is van aanvullend geboorteverlof - of betaald ouderschapsverlof.

· In de risicogroep 03 Bouwbedrijf is de bepaling van het aantal voltijd uren per dag voor het Individueel budget dagen gewijzigd bij in- en uitdienstberekeningen van onregelmatige werknemers.

· In de risicogroep 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf is de bepaling van het aantal voltijd uren per dag voor het Individueel budget dagen gewijzigd bij in- en uitdienstberekeningen van onregelmatige werknemers.

· In de sector 13 Bakkersbedrijf is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde PAWW.

· In de risicogroep 15 Slagersbedrijven is de pensioenleeftijd aangepast van 67 naar 68 jaar.

· In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde PAWW.

· In de risicogroep 17 Reisburo's wordt nu ook voor werknemers ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd sociaalfondspremie berekend.

· In de risicogroep 35 Kinderopvang is per 1 juli het maximum uurloon opslag ORT gewijzigd van € 17,44 naar € 17,61, en per 1 september van € 17,61 naar € 17,70.

· In de risicogroep 35 Kinderopvang verlaagt een inhouding voor aanvullend geboorteverlof nu de grondslag voor de eindejaarsreservering.

· In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen enThuiszorg (VVT) is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde PAWW. Deze is per 1 oktober vervangen door de premie 'Inkomensaanvulling WW'.

· In de risicogroep 42 Groothandel in bloemen en planten is per 1 oktober 2022 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de premie PAWW.

· In de risicogroep 42 Groothandel in dranken wordt nu ook pensioen berekend over incidentele beloningen.

· In de risicogroep 50 Drankenindustrie wordt nu ook pensioen berekend over incidentele beloningen.

· In de risicogroep 50 Groenten- en fruitverwerkingsindustrie wordt de premie sociaal fonds  berekend over het verlaagde loon wanneer sprake is van aanvullend geboorteverlof - of betaald ouderschapsverlof.

· In de risicogroep 50 Groenten- en fruitverwerkingsindustrie wordt de premie sociaal fonds berekend over toeslagen.

· In de risicogroep 51 Schoen-, leder- & lederwarenindustrie wordt nu ook pensioen berekend over incidentele beloningen.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt voor de compensatie PAWW  ook rekening gehouden met de max premie PAWW.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven i.c.m. ‘Volledige bouw-cao’ wordt de compensatie PAWW niet meer berekend.

· In de risicogroep 54 Musea is alsnog de premie PAWW per 1 januari toegevoegd.

· In de risicogroep 68 Railbouw is alsnog de premie PAWW per 1 januari toegevoegd.