Release notes Loon 2022

Versie 24.0.43. Gepubliceerd 19 januari 2022

· Het werkgeversdeel van de WHK-premie in de loonaangifte is aangepast.

  Let op. Mocht u de loonaangifte al gedaan hebben, dan moet u met deze versie de
  loonaangifte opnieuw maken en insturen .

· De thuiswerkvergoeding die u kunt opgeven op het tabblad 'Vervoer en thuiswerk' bij de
  vaste gegevens van de werknemer gaat uit van de berekening via de Praktische regeling.

· Wanneer de werkgever de thuiswerkvergoeding op basis van werkelijke thuiswerk-
  dagen
wil vergoeden, dan kunt u per verloningsperiode het aantal thuiswerkdagen opgeven
  via het Looncomponent , 'Nooit belast' en dan kiezen voor 'Thuiswerkgvergoeding'.

· De 'reiskosten praktische regeling' wordt nu ook juist toegepast bij parttimers.

· In deze versie zijn de premies 2022 voor onderstaande risicogroepen nu ook compleet :

  23 Visserij
  23 Walpersoneel
  39 Zorgverzekeraar

· In de nieuwe versie van Loon is de regeling 'Pensioen via Stipp' beschikbaar voor de
  risicogroepen:
  01: Dierhouderij, Bloembollen, Glastuinbouw, Open Teelten (x3), Paddenstoelenteelt, Bos
  & Natuur, Bedrijfsverzorging, Groenvoeder/drogerijen, Groen, Grond en Infrastructuur,
  Rundveeverbetering, Varkensverbetering
  20 Havenbedrijven
  33: Horeca, Nederlandse Horecagilde, Verblijfsrecreatie, Zwembaden
  43 Zakelijke dienstverlening I
  44 Zakelijke dienstverlening II
  45 Zakelijke dienstverlening III
  45 Payrollbedrijven

· Het aanmaken van een nieuwe of het gebruiken van een reeds bestaande 'Eigen
  werknemerslijst'
is weer mogelijk.

· De linkermarge van het adres op loonstrook 2022 is weer gelijk aan die van de
  loonstrook 2021.

· Op de Engelstalige loonstrook wordt het logo weer getoond.

· Op de Engelstalige loonstrook wordt 'Thuiswerkvergoeding' nu vertaald naar 'Work from
  home allowance'.

· De berekening van pensioen in combinatie met 'Aanvullend geboorteverlof' is
  verbeterd.

· De foutmelding bij het verlengen van een 'Arbeidsovereenkomst' is verholpen.

· In de sector 03UTA-personeel in het bouwbedrijf is het percentage voor Tijdsparen
  duurz. Inzetbaarheid werknemer gewijzigd van 1,93 naar 2,05.

· In de sector 17 Kappersbedrijven is het percentage W.G.A.-werkgever aangepast van
  0,775 naar 0,755.

· In de sector 28 Taxivervoer zijn de percentages voor Sociaal fonds mobiliteit aangepast
  (werkgever van 0,25 naar 0,45, en werknemer van 0,35 naar 0,50) .

· In de risicogroep 35 Huisartsenzorg is het percentage Eindejaarsreservering aangepast
  van 7,0 naar 6,5.

· In de risicogroep 35 Kinderopvang zijn de percentages voor pensioen aangepast
  (werkgever van 14,21 naar 12,9, en werknemer van 11,59 naar 12,9). De
  Eindejaarsreservering is aangepast van 2,0% naar 3,0%.

· In de sector 53 Particuliere beveiliging is de grondslag voor de Eindejaarsreservering
  aangepast.