Release notes Loon 2022

Versie 24.0.142. Gepubliceerd 26 oktober 2022

· In de rubriek 'Loon uit overwerk' worden alleen nog de extra gewerkte uren gevuld
  waarvoor een opslag van toepassing is.

· De status van de retourberichten van de UPA voor Capgemini worden weer juist
  weergegeven en veroorzaken geen foutmelding meer.

· In de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening is het
  voor functies in het primaire proces (schalen 4 t/m 9) nu mogelijk om met het hogere
  maximum uurloon ORT te rekenen. Instellen kan in de vaste gegevens van de werknemer,
  op het tabblad 'Functie'.

· In de risicogroep 42 Groothandel in kaas wordt het pensioen nu berekend tot de eerste
  dag van de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.