Release notes Loon 2022

Versie 24.0.83. Gepubliceerd 1 juni 2022

· In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 juli 2022 verwerkt.

· De Herhaal-functie in de Agenda werkt nu ook wanneer een einddatum wordt opgegeven.

· In de risicogroep 09 Grafische industrie wordt de premie voor de RVU-regeling nu berekend tot de 1e dag van de maand dat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

· In de risicogroep 17 Kappersbedrijven wordt het Sociaal fonds nu berekend tot de 1e dag van de maand dat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

· In de risicogroep 28 Taxivervoer wordt geen pensioen meer berekend over opslag.

· In de sector 32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht wordt de premie voor de Zwaarwerkregeling (RVU) nu tot de AOW-leeftijd berekend.