Release notes Loon 2022

Versie 24.0.72. Gepubliceerd 6 mei 2022

· De geslachtcodes 'Onbekend (0)' en 'Niet gespecificeerd (9)' zijn toegevoegd.

· Per 31 maart 2022 is de pensioenregeling van het Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) gestopt. De gegevensaanlevering vanaf 1 april 2022 gaat via de nieuwe werkgeverportaal van BPFV.

· Bij het aanmaken van een serietaak is het mogelijk een begin- en einddatum op te geven.

· Het is nu mogelijk om verzuim/verlof met herhaling op te geven in de agenda.

· Het looncomponent 'opslag' wordt nu ook in het journaal gespecificeerd.

· In het journaal wordt de thuiswerkvergoeding nu met de juiste omschrijving getoond.

· De pensioenpremie i.c.m. aanvullend geboorteverlof is in verschillende scenario's verder verbeterd.

· Het overzicht 'opgaaf gegevens loonheffingen' is aangepast naar het huidige model van de Belastingdienst.

· Bij een wachtdag bij ziekte wordt geen dagtabel meer toegepast.

· Een foutmelding bij het openen van een werkgever is verholpen.

· In de 01 Bedrijfsverzorging wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk van 135% of hoger boven fulltime.


· In de 01 Groen, Grond en Infrastructuur wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk van 130% of hoger.

· In de risicogroep 01 Hoveniers wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk van 130% of hoger.

· In de risicogroep 03 Hellende daken is de grondslag voor het Sociaal fonds en O&O aangepast.

· In de risicogroep 03 UTA-personeel in de Hellende daken is de grondslag voor het Sociaal fonds en O&O aangepast.

· In de risicogroep 12 Metaal en techniek is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 juli) in verband met de wijziging premie W.W.M. werknemer van 0,2% naar 0%.

· In de risicogroep 12 Tankstations is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 juli) in verband met de wijziging premie W.W.M. werknemer van 0,2% naar 0%.

· In de risicogroep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 juli) in verband met de wijziging premie W.W.M. werknemer van 0,2% naar 0%.

· In de risicogroep 17 Levensmiddelen is de premie PAWW per 1 januari toegevoegd.

· In de risicogroep 17 Reisburo's is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 april) in verband met de wijziging premie Foor/FKR werkgever.

· In de sector 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten) is de premie PAWW per 1 januari toegevoegd.

· In de risicogroep 42 Groothandel levensmiddelen is de premie PAWW per 1 januari toegevoegd.

· In de risicogroep 42 Groothandel in textielgoederen wordt het Sociaal fonds nu berekend tot de 1e dag dat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

· In de risicogroep 42 Groothandel in dranken is de pensioengrondslag aangepast naar het heffingsloon.

· In de risicogroep 50 Drankindustrie is de pensioengrondslag aangepast naar het heffingsloon.

· In de risicogroep 51 Schoen- en lederwarenindustrie is de pensioengrondslag aangepast naar het heffingsloon.