Release notes Loon 2022

Versie 24.0.60. Gepubliceerd 25 maart 2022

· Het verschillenjournaal kan nu ook geëxporteerd worden naar Excel.

· Het mailen vanuit Loon over poort 25 is (zoals in meldingen al aangekondigd) per deze versie geblokkeerd. Ons advies: gebruik Mijn LoonDossier.

· Bij het aanmaken van een nieuwe werkgever is het opgeven van een risicogroep verplicht.

· Voor de pensioenopgave aan Stipp worden bij een fase-overgang gedurende de periode weer de juiste uren doorgegeven.

· Op tabblad aangifte van het werknemersscherm is bij 'Code aard arbeidsverhouding' de optie 79 - Verklaring Loonheffingen Opting-in toegevoegd.

· Het overzicht ‘Jaaropgave t.b.v. de werknemer ’ is beschikbaar.

· Het veld 'loonheffingennummer' , bij 'Extra', 'Uw klantgegevens' is komen te vervallen.

· Indien er te weinig nettoloon is om de betalingsregeling 'Bestuursrechtelijke premie CAK' in te houden, wordt deze in het geheel niet uitgevoerd.

· Er wordt bij betalingsregelingen nu rekening gehouden met een beslagvrije voet van ten minste 95% van het totale netto inkomen.

· In de risicogroep 01 Open teelten boomkwekerij wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over toeslagen.

· In de risicogroep 01 Open teelten landbouw wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over toeslagen.

· In de risicogroep 01 Open teelten tuinbouw wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over toeslagen.

· In de risicogroep 01 Paddenstoelenteelt wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over toeslagen.

· In de sector 12 Metaal en techniek wordt het verlaagde percentage WIA werknemersverzekering nu vanaf 48 maanden (i.p.v. 62 maanden) voor de AOW-leeftijd toegepast.

· In de risicogroep 12 Tankstations wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over toeslagen.

· In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is nu ook de seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is het Keuzebudget Balansregeling toegevoegd.

· In de risicogroep 42 Groothandel AGF is de startdatum van de premieopbouw voor het Sociaal fonds gewijzigd naar de indienstdatum.

· In de risicogroep 48 Betonproduktenindustrie wordt geen pensioen meer berekend over opslag.

· In deze versie zijn de premies voor de risicogroep 54 Omroeppersoneel nu ook compleet.