Release notes Loon 2022

Versie 24.0.166. Gepubliceerd 23 januari 2023

· Voor de controle van de WW-herziening meer dan 30% verloonde uren is een aanpassing gemaakt voor de telling van de kalenderdagen voor de jongere werknemer (toets 1).

· In de risicogroep 05 Jachtbouw is een maximum jaarloon van €59.706,- opgenomen voor de pensioenberekening. Herreken de lonen indien van toepassing.

· Voor de risicogroep 24 Koopvaardij zal Loon de blokkade van de loonaangifte i.v.m. de WW-herziening meer dan 30% verloonde uren niet meer toepassen.

· In de risicogroep 35 Huisartsen (SPH) is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 het percentage voor eindejaarsreservering aangepast van 2,0 naar 2,2.

· In de risicogroep 49 Chemische wasserij is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde PAWW.

· In de risicogroep 49 Textielreiniging is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde PAWW.

· In de risicogroep 56 Schildersbedrijf wordt de franchise gemaximeerd op 150 uur per 4 weken en 162,5 uur per maand.

· In de risicogroep 56 UTA personeel in het schildersbedrijf wordt de franchise gemaximeerd op 150 uur per 4 weken en 162,5 uur per maand.