Release notes Loon 2022

Versie 24.0.125. Gepubliceerd 25 augustus 2022

·  In Loon is het betaald ouderschapsverlof (9 weken) toegevoegd. Zie voor meer informatie de handleiding.

·  Het exporteren van journaalposten naar Yuki is nu ook mogelijk. U leest hierover in de handleiding.

·  Het exporteren van journaalposten naar Twinfield kan nu ook per .xml-bestand.

·  Exportbestanden van journaalposten kunnen nu naar Mijn LoonDossier gestuurd worden.

·  Voor aanvullend geboorteverlof i.c.m. een percentage 0 tot 30% (UWV betaalt de uitkering rechtstreeks aan de werknemer) worden de loonuren niet meer verlaagd. Herreken de lonen indien van toepassing.

·  De berekening van de WW-premie i.c.m. de uitkering via de verlofsoort aanvullend geboorteverlof is verbeterd. Herreken de lonen indien van toepassing.

·  De premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt nu juist berekend i.c.m. een gecedeerde uitkering UWV.

·  Voor de arbeidsovereenkomsten zijn de wijzigingen opgenomen uit de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

·  Bij het overnemen van looncomponenten van een andere werkgever worden Opslag-componenten ook weer overgenomen.

·  In de sector 13 Bakkersbedrijf is vanaf 1 juni (4-wekenlonen 20 juni) 2022 het percentage voor Sociaal fonds werkgever van 1,0 naar 0,0 aangepast.

·  In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is vanaf 1 juni (4-wekenlonen 20 juni) 2022 het percentage voor Sociaal fonds werkgever van 1,0 naar 0,0 aangepast.

·  Voor de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn & maatschappelijke dienstverlening zijn voor de Seniorenregeling twee nieuwe varianten toegevoegd.

·  In de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn & maatschappelijke dienstverlening zijn twee varianten van de Seniorenregeling aangepast: variant 75-82,5-82,5 is gewijzigd in 75-87,5-87,5 en variant 75-82,5-100 is gewijzigd in 75-87,5-100. Herreken de lonen indien van toepassing.

·  In de risicogroep 56 Schildersbedrijf wordt bij een incidentele beloning nu ook rekening gehouden met de korting voor de USAG premie.

·  In de risicogroep 56 Schildersbedrijf is een verschil in de journaalpost verholpen.

·  In de risicogroep 56 UTA personeel in het schildersbedrijf wordt bij een incidentele beloning nu ook rekening gehouden met de korting voor de USAG premie.

·  In de risicogroep 56 UTA personeel in het schildersbedrijf is een verschil in de journaalpost verholpen.