We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Cafetariaregeling in Loon

Voorbeeld 4 cafetariaregeling in Loon: bedrijfsfitness

We kijken hier naar twee varianten:
1) de werknemer heeft de fitnesscontributie reeds zelf betaald
2) de werkgever betaalt de fitnesscontributie vooruit voor de werknemer

1) Werknemer heeft fitnesscontributie zelf betaald
Voorbeeld: abonnement kost 45 euro per maand. U kiest dan bij de vaste werknemersgegevens voor de toeslag 'Uitruil bruto loon'. We passen de omschrijving aan naar 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel', en geven als bedrag in - 45 omdat het heffingsloon immers moet worden verlaagd.

Loon salarissoftware Afbeelding: Toeslag 'Uitruil bruto loon', Fitnesscontributie
Afbeelding: Toeslag 'Uitruil bruto loon', Fitnesscontributie

In de loonberekening zullen we bij de 'Grondslagen' zien dat het heffingsloon inderdaad € 45 lager uitkomt. Het netto loon pakt door het fiscale voordeel hoger uit dan zonder de 'Uitruil bruto loon'. En ook de kosten voor de werkgever zullen lager zijn door de lagere grondslag.

Deze 'Uitruil bruto loon', 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel' van € 45 gaat wel ten koste van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling.


2) Werkgever betaalt de fitnesscontributie vooruit
Voorbeeld: abonnement kost 45 euro per maand, in eerste instantie betaald (voorgeschoten) door de werkgever.

We kiezen nu een 'tweetraps-aanpak': één toeslag 'Uitruil bruto loon' om het heffingsloon met € 45 te verlagen. En één negatieve 'Nooit belaste toeslag' om de fitnesscontributie alsnog door de werknemer te laten betalen.

Ook nu kiest u bij de vaste werknemersgegevens dus voor de toeslag 'Uitruil bruto loon'. We passen de omschrijving aan naar 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel', en geven als bedrag in - 45 omdat het heffingsloon immers moet worden verlaagd. Uiteraard zullen we ook nu in de loonberekening bij de 'Grondslagen' zien dat het heffingsloon € 45 lager uitkomt. Het netto loon pakt door het fiscale voordeel hoger uit dan zonder de 'Uitruil bruto loon'. En ook de kosten voor de werkgever zullen lager zijn door de lagere grondslag.

Echter, het fitnessabonnement is voorgeschoten door de werkgever. De werknemer moet deze alsnog betalen, zo is de afspraak. Dat doet u via een negatieve 'Nooit belaste' toeslag met als omschrijving 'Betaling fitnesscontributie' voor het bedrag van € 45.

In de loonberekening zullen we bij de 'Grondslagen' zien dat het heffingsloon inderdaad € 45 lager uitkomt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Grondslag, Gevolgen 'Uitruil bruto loon' (Fitnesscontributie) Afbeelding: Loonberekening, Grondslag, Gevolgen 'Uitruil bruto loon' (Fitnesscontributie)

In de loonberekening zien we:
• De bruto aftrek van € 45 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel' om het heffingsloon te verlagen.
• Bij de inhoudingen dezelfde € 45 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel'. Het betreft immers geen echte verlaging van het loon maar sec een aftrekpost om het heffingsloon te verlagen, en daarmee het fiscale voordeel te bewerkstelligen.
• De volledig onbelaste (netto) inhouding van € 45 'Betaling fitnesscontributie'.


Het netto loon (€ 905,43) pakt in dit voorbeeld maandelijks € 3,88 hoger uit dan zonder de Uitruil bruto loon 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel' (€ 901,55):

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Gevolgen 'Uitruil bruto loon' en 'Onbelaste inhouding' (Fitnesscontributie) Afbeelding: Loonberekening, Gevolgen 'Uitruil bruto loon' en 'Onbelaste inhouding' (Fitnesscontributie)

Die € 3,88 is dus het fiscale voordeel dat deze werknemer iedere maand geniet met deze fitnesscontributie via de cafetariaregeling-aanpak.

In ons voorbeeld gaat het om een relatief laag salaris. U begrijpt dat het fiscale voordeel voor de werknemer wat groter zal zijn bij een hoger salaris omdat dan immers de loonheffing progressief stijgt.

Ook de kosten voor de werkgever zullen lager zijn (€ 1,43 in ons voorbeeld). Echter, de € 45 'Uitruil bruto loon', 'Fitnesscontributie, fiscaal voordeel' gaat wel ten koste van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling.