We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Cafetariaregeling in Loon

Cafetariaregeling en de Werkkostenregeling

Een veel gehoorde zorg van werkgevers is of het onder de Werkkostenregeling nog wel mogelijk is om op een goede manier een cafetariaregeling aan haar werknemers aan te bieden. Veelal hebben werkgevers een goede manier gevonden om een cafetariaregeling aan te bieden en de vraag is natuurlijk of dit onder de Werkkostenregeling ook nog wel kan.

Als werkgever kunt u opgelucht ademhalen: onder de Werkkostenregeling kunt u nog steeds een cafetariaregeling aanbieden. Sterker nog, het is eigenlijk alleen maar makkelijker geworden.

In feite is de gehele Werkkostenregeling een uitwerking van de cafetariaregeling. Onder de Werkkostenregeling kan een werknemer namelijk kiezen om brutoloon in te ruilen voor een vergoeding in natura, zoals: een fiets of een laptop, een onbelaste verstrekking, een vergoeding of een terbeschikkingstelling. De Werkkostenregeling heeft het voor de werkgever alleen maar simpeler gemaakt om dit te faciliteren.

Waar voorheen nog de verplichting bestond om uitgaven per werknemer te specificeren en duidelijk te voldoen aan één of meerdere van de 29 huidige regels, is het onder de Werkkostenregeling alleen belangrijk om binnen de forfaitaire ruimte te blijven. De forfaitaire ruimte bestaat uit bijvoorbeeld 1,7% (percentage kan per jaar verschillen!) van de totale fiscale loonsom van een organisatie. Maar via de gerichte vrijstellingen is het voor een werkgever ook mogelijk vergoedingen en verstrekkingen te doen die niet in de forfaitaire ruimte vallen.

Alles wat een werkgever aan vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte kan onderbrengen, kan in principe als doel worden ondergebracht in een cafetariaregeling. Het is uiteraard aan uw onderneming om – binnen de fiscale grenzen – te kiezen welke doelen en bronnen u in uw cafetariaregeling opneemt.

Meer info Werkkostenregeling
Als u meer wilt weten over hoe de Werkkostenregeling in elkaar steekt, lees dan deze uitleg theorie Werkkostenregeling: http://www.loon.nl/Handleiding/Werkkostenregeling.pdf

Wilt u lezen hoe u de Werkkostenregeling in Loon aanpakt, ga dan naar dan de handleiding Werkkostenregeling in Loon: http://www.loon.nl/Handleiding/WKR_in_Loon.pdf

En hier vindt u een handige alfabetische lijst met vergoedingen en verstrekkingen en hoe u die correct in Loon verwerkt: http://www.loon.nl/Handleiding/Lijst_WKR_uitgebreid.pdf