We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Cafetariaregeling in Loon

Besparing werkgever cafetariaregeling

Ook als werkgever kunt u profiteren van de cafetariaregeling. Bovenop het belastbaar loon dat u betaalt aan de werknemer komen namelijk nog de werknemersverzekeringen. Dit zijn onder andere premies voor de werkloosheidswet, WAO/WIA, zorgverzekeringswet en nog een aantal premies.

Als het belastbare loon (heffingsloon) daalt, zullen ook de kosten voor de werknemers-verzekeringen dalen. En dus de salariskosten van de werkgever.