We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Cafetariaregeling in Loon

Voorbeeld 3 cafetariaregeling in Loon: vakbondscontributie

Sommige cao’s schrijven voor dat de werkgever de vakbondscontributie vergoedt aan de werknemer. Via de toeslag 'Uitruil bruto loon' is voor de werknemer de vakbondscontributie onbelast. Voor de werkgever wordt de vrije ruimte van de Werkkostenregeling aangesproken, of de werkgever betaalt 80% eindheffing over de toeslag (mocht de vrije ruimte reeds zijn opgebruikt).

In ons voorbeeld gaat het om een vakbondscontributie van € 10 per maand. Belangrijke toevoeging: de werknemer heeft die vakbondscontributie reeds zelf betaald. Dat is de meest voorkomende variant in dezen.

We kiezen in Loon dan bij de vaste werknemersgegevens voor de toeslag 'Uitruil bruto loon'. We passen de omschrijving aan, en geven als bedrag in - 10 omdat het heffingsloon immers moet worden verlaagd.

Loon salarissoftware Afbeelding: Toeslag 'Uitruil bruto loon', Vakbondscontributie
Afbeelding: Toeslag 'Uitruil bruto loon', Vakbondscontributie

In de loonberekening zullen we bij de 'Grondslagen' zien dat het heffingsloon inderdaad € 10 lager uitkomt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Grondslag, Gevolgen toeslag 'Uitruil bruto loon' (Vakbondscontributie) Afbeelding: Loonberekening, Grondslag, Gevolgen toeslag 'Uitruil bruto loon' (Vakbondscontributie)


Het netto loon (€ 762,84) pakt in dit voorbeeld € 3,35 hoger uit dan zonder de 'Uitruil bruto loon' (€ 759,49):

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Gevolgen toeslag 'Uitruil bruto loon' (Vakbondscontributie) Afbeelding: Loonberekening, Gevolgen toeslag 'Uitruil bruto loon' (Vakbondscontributie)

Die € 3,35 is dus iedere maand het fiscale voordeeltje dat deze werknemer geniet met deze vakbondscontributie via de cafetariaregeling-aanpak. In totaal derhalve: 12 x € 3,35 = € 40,20 per jaar.

Ook de kosten voor de werkgever zullen ietsje lager zijn (€ 1,79 per maand in ons voorbeeld). Echter, de € 10 'Vakbondscontributie' gaat wel ten koste van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling.

In ons voorbeeld gaat het om een relatief laag salaris. U begrijpt dat het fiscale voordeel voor de werknemer wat groter zal zijn bij een hoger salaris omdat dan immers de loonheffing progressief stijgt.

Let op: is de vakbondscontributie reeds door de werkGever betaald namens de werknemer? De werknemer moet deze dan alsnog betalen. Dan voert u naast de bovenomschreven 'Uitruil bruto loon' ook nog een negatieve 'Nooit belaste' toeslag in. Omschrijving 'Betaling vakbondscontributie' voor het bedrag van € -10 per maand.