We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Cafetariaregeling in Loon

Hoe werkt de cafetariaregeling?

De cafetariaregeling is gebaseerd op het behalen van een fiscaal voordeel voor de werknemer. Als mooi bijeffect profiteert de werkgever hier ook van.

Wat er gebeurt bij het toepassen van de cafetariaregeling is het volgende: een deel van het belast loon wordt omgeruild voor onbelast loon voor de werknemer.

Voorbeelden van belast loon:
• Bruto toeslag
• Prestatietoeslag
• Onregelmatigheidstoeslag
• Brutoloon
• Eindejaarsuitkering  
• Vakantiegeld           
• Bonussen                

Voorbeelden van onbelast loon (voor de werknemer):
• Reiskosten
• Opleiding
• Vakbondscontributie
• Fiets van de zaak
• Bedrijfsfitness

Bij de berekening van de loonheffingen (loonheffing en werknemerspremies) die ingehouden worden bij de werknemer, kijkt de fiscus hoe hoog zijn belastbaar loon (heffingsloon) is. Hoe hoger, hoe meer loonheffingen er ingehouden worden. Door het toepassen van de cafetariaregeling, wordt het belastbaar loon lager. Dus ook het bedrag dat aan loonheffingen wordt ingehouden.

Let op: de cafetariaregeling is niet altijd onbelast voor de werkgever want de regeling spreekt in de meeste gevallen de vrije ruimte aan van de Werkkostenregeling.