We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Cafetariaregeling in Loon

Voorbeeld 1 cafetariaregeling in Loon: fiets van de zaak

Het uitdelen van fietsen aan werknemers op kosten van uw onderneming kan behoorlijk in de papieren lopen. U kunt  de fiets ook onderbrengen in cafetariamodel.

Stel dat u met de werknemer afspreekt dat u hem een fiets van € 700 verstrekt, in ruil voor verlaging van zijn brutoloon met € 100 voor een periode van zeven maanden. De werknemer betaalt de fiets dus via zijn brutoloon terug, maar dat levert hem een belastingvoordeel op van bijvoorbeeld € 252 (bij een belastingtarief van 42%).

Stel, de werknemer krijgt een fiets van de zaak van € 700. Die betaalt de werknemer terug met € 100 per maand, dus zeven maanden lang.

We kiezen nu een 'tweetraps-aanpak': één toeslag 'Uitruil bruto loon' om het heffingsloon met € 100 te verlagen. En één negatieve 'Nooit belaste toeslag' van hetzelfde bedrag om de fiets van de zaak alsnog door de werknemer te laten betalen.

We kiezen in Loon dus eerst voor de toeslag 'Uitruil bruto loon'. We passen de omschrijving aan naar 'Fiscaal voordeel bedrijfsfiets', en geven als bedrag in -100 omdat het heffingsloon immers moet worden verlaagd:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toeslag 'Uitruil bruto loon', Fiscaal voordeel bedrijfsfiets
Afbeelding: Toeslag 'Uitruil bruto loon', Fiscaal voordeel bedrijfsfiets

Echter, de werknemer moet de fiets terugbetalen. Daarom moeten we ook een negatieve 'Nooit belaste' toeslag invoeren van eveneens € 100. De omschrijving luidt 'Terugbetaling fiets':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Nooit belaste' toeslag, Terugbetaling fiets
Afbeelding: 'Nooit belaste' toeslag, Terugbetaling fiets

Als we beide toeslagen zo hebben ingevoerd, zien we in de loonberekening bij de 'Grondslagen' dat het heffingsloon inderdaad € 100 lager uitkomt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Grondslag, Gevolgen toeslag 'Uitruil bruto loon' (Fiets van de zaak)

In de loonberekening zien we:
• De bruto aftrek van € 100 'Fiscaal voordeel bedrijfsfiets' om het heffingsloon te verlagen.
• Bij de inhoudingen dezelfde € 100 'Fiscaal voordeel bedrijfsfiets'. Het betreft immers geen echte verlaging van het loon maar sec een aftrekpost om het heffingsloon te verlagen, en daarmee het fiscale voordeel te bewerkstelligen.
• De volledig onbelaste (netto) inhouding van € 100 'Terugbetaling fiets'.

Het netto loon (€ 1.739,56) pakt in dit voorbeeld maandelijks € 40,29 hoger uit dan zonder de Uitruil bruto loon 'Fiscaal voordeel bedrijfsfiets' (€1.699,27):

Loon salarissoftware Afbeelding: Toeslag 'Bruto onkostenvergoeding', met minbedrag voor Reiskosten alsnogAfbeelding: Loonberekening, Gevolgen toeslag 'Uitruil bruto loon', en 'Nooit belast' (Fiets van de zaak)

Die € 40,29 is dus zeven maanden lang het fiscale voordeel dat deze werknemer geniet. In totaal derhalve: 7 x € 40,29 = € 282,03 over een fietsbedrag van € 700.

Ook de kosten voor de werkgever zullen lager zijn (€ 17,75 per maand in ons voorbeeld). Echter, de € 100 'Uitruil bruto loon', 'Fiscaal voordeel bedrijfsfiets' gaat wel ten koste van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling.