We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uitleg abonnement Loon

Prijzen altijd per kalenderjaar

De prijzen van Loon gelden voor het gehele kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december. Want in de nieuwste update staan ook altijd de gegevens en wijzigingen van de eerdere updates van het betreffende jaar (premies, minimumlonen, loonheffingsbedragen e.d.).

Met andere woorden: er wordt altijd volledig gebruik gemaakt van het lopende jaar. Vandaar de volledige prijs.

Bovendien zal een nieuwe gebruiker het gehele jaar (moeten) verlonen. Dus met terugwerkende kracht ook de lonen van januari tot en met 'nu' invoeren. Dit is immers verplicht voor de jaaropgave pensioen, de jaaropgave werknemer en het zogeheten voortschrijdend cumulatief rekenen.

Wij geven door bovengenoemde redenen gedurende het jaar geen korting op de abonnementsprijs.