We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uitleg abonnement Loon

Bewaartermijn

Voor o.a. de loonadministratie geldt een bewaarplicht van zeven jaar (plus de termijn van een eventueel door de Belastingdienst verleend uitstel).

U moet de volgende gegevens ten minste vijf volle kalenderjaren ná het einde van de dienstbetrekking bewaren:
• de kopie van het identiteitsbewijs, en eventueel de aard en het nummer hiervan
• de loonbelastingverklaring of de gegevens van de werknemer voor de loonheffingen
• een verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen
• (eventueel) de bijlage Studenten- en scholierenregeling.

Back-ups
Bewaart u altijd - per kalenderjaar - de meest recente back-up van uw salarisadministratie. U maakt in Loon een back-up via:
1) 'Administratie'
2) 'Back-up'
3) 'Maak back-up'
4) Sla de back-up ook (!) op via een USB-stick, of - nog beter - via mijn.loondossier.nl. Mocht in uw Loon-administratie(s) op het Loon Portaal iets flink misgaan dan hebt u altijd nog een reserve-exemplaar van de salarisadministratie.

Meer info

Meer informatie over de bewaartermijn vindt u in dit document: https://www.loon.nl/Handleiding/Bewaartermijn.pdf