We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Uitleg abonnement Loon

Opzeggen per 31 december

Stopt u met uw bedrijf? Gaat u de loonverwerking voortaan uitbesteden, of bent u onverhoopt niet langer tevreden over Loon? Opzeggen kan altijd: meld ons uw opzegging via https://mijn.loon.nl/abonnementloon.aspx vóór het einde van het kalenderjaar en we beëindigen uw abonnement met ingang van het volgende jaar:

Loon salarissoftware Betalend abonnee, Loon-jaren 2023, 2022, 2021 en 2020

In sommige situaties kunt u zelfs vóór 15 maart met terugwerkende kracht het huidige Loon-jaar opzeggen. Als u bijvoorbeeld op 2 maart alsnog voor het lopende jaar wilt opzeggen, het pakket nog niet hebt gebruikt en dus ook geen loonaangiften hebt gedaan dan zijn we coulant en ontvangt u een volledige creditfactuur.

U kunt na een opzegging (per 31 december)  het Loon Portaal blijven gebruiken tot en met 30 april van het volgende jaar. Wilt u daarna toch nog bij uw Loon-administratie? Dan hebt u een 'oud Loon-jaar' nodig. Zie het hoofdstuk 'Loon opgezegd. Gebruik 'oude Loon-jaren'.