Uitleg premies Werkhervattingskas 2021

Indeling werkgeversgrootte

De premie Whk leidt sinds 2014 tot een nieuwe categorie werkgevers: de middelgrote. De indeling van de werkgeversgrootte is in 2021 als volgt:

Kleine werkgever = Heffingsloon 2019 < € 346.000. Zij betalen per sector dezelfde premie.
Middelgrote werkgever = Heffingsloon 2019 tussen klein en groot in. Premie verschilt per werkgever.
Grote werkgever = Heffingsloon 2019 > € 3.460.000. Premie verschilt eveneens per werkgever.