Uitleg premies Werkhervattingskas 2018

Indeling werkgeversgrootte

De premie Whk leidt sinds 2014 tot een nieuwe categorie werkgevers: de middelgrote. De indeling van de werkgeversgrootte is in 2018 als volgt:

Kleine werkgever = Heffingsloon 2016 < € 328.000. Zij betalen per sector dezelfde premie.
Middelgrote werkgever = Heffingsloon 2016 tussen klein en groot in. Premie verschilt per werkgever.
Grote werkgever = Heffingsloon 2016 > € 3.280.000. Premie verschilt eveneens per werkgever.