Uitleg premies Werkhervattingskas 2019

Indeling werkgeversgrootte

De premie Whk leidt sinds 2014 tot een nieuwe categorie werkgevers: de middelgrote. De indeling van de werkgeversgrootte is in 2019 als volgt:

Kleine werkgever = Heffingsloon 2017 < € 331.000. Zij betalen per sector dezelfde premie.
Middelgrote werkgever = Heffingsloon 2017 tussen klein en groot in. Premie verschilt per werkgever.
Grote werkgever = Heffingsloon 2017 > € 3.310.000. Premie verschilt eveneens per werkgever.