Uitleg premies Werkhervattingskas 2022

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Op de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas' staat sinds 2022 ook de premie ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’. Die is vanaf 2022 namelijk ook gedifferentieerd, en wel naar kleine werkgevers c.q. (middel)grote werkgevers. Met daarbij hetzelfde premieloon van maximaal € 882.500 (refertejaar 2020) als 'grens'.

Voor alle kleine werkgevers bedraagt in 2022 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ 5,49%.

Voor alle (middel)grote werkgevers bedraagt in 2022 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ 7,05%.

In Loon werd tot en met het jaar 2021 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)' als volgt genoemd: 'Basispremie W.A.O./ W.I.A.'.