Uitleg premies Werkhervattingskas 2023

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Op de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas' staat ook de premie ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’. Die is namelijk ook gedifferentieerd, en wel naar kleine werkgevers c.q. (middel)grote werkgevers. Met daarbij hetzelfde premieloon van maximaal € 905.000 (refertejaar 2021) als 'grens'.

Voor alle kleine werkgevers bedraagt in 2023 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ 5,82%.

Voor alle (middel)grote werkgevers bedraagt in 2023 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ 7,11%.

In Loon werd tot en met het jaar 2021 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)' als volgt genoemd: 'Basispremie W.A.O./ W.I.A.'.