We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Transitievergoeding

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?

Er is sprake van onvrijwillig ontslag indien de arbeidsovereenkomst:
•           door de werkgever is opgezegd;
•           door de kantonrechter is ontbonden op initiatief van de werkgever;
•           niet door de werkgever wordt verlengd (geldt bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde   
            tijd)
•           Maar ook: als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever:
            1. door de werknemer is opgezegd;
            2. op verzoek van de werknemer is ontbonden; of
            3. na een einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet aansluitend is
                voortgezet.

De transitievergoeding moet altijd betaald worden, behalve bij de uitzonderingen genoemd onder ‘Geen transitievergoeding als’. Dit geldt zelfs als er sprake is van zeer slechte bedrijfseconomische omstandigheden.

Wel is betaling in termijnen – maximaal 6 - mogelijk indien directe betaling leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van de werkgever. Er is dan wel wettelijke rente verschuldigd.