We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Transitievergoeding

Geen transitievergoeding als

De transitievergoeding is niet verschuldigd bij:
- Ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer
- Werknemer van jonger dan 18 jaar en een gemiddelde werktijd van niet meer dan 12 uur
- De werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
- Faillissement / surseance van betaling werkgever.

Bij ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de werkGever kan door de kantonrechter aan de werknemer een aanvullende vergoeding worden toegekend.

Bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan van de wettelijke regeling voor de transitievergoeding worden afgeweken. Voorwaarde is dan wel dat in de cao een gelijkwaardige voorziening wordt opgenomen.