Transitievergoeding

Transitievergoeding In het kort

Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 de 'transitievergoeding' geïntroduceerd. Een werknemer heeft bij onvrijwillig ontslag recht op een transitievergoeding. Tot 2020 is dit het geval als een werknemer minimaal twee jaar in dienst is geweest bij de werkgever.

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van kracht. Vanaf deze datum is de transitievergoeding per direct van toepassing, dus ongeacht hoe lang een werknemer in dienst is geweest.