We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Transitievergoeding

Hoe berekent u het maandsalaris?

Let op: bij het basis bruto maandsalaris telt u eventueel ook ander loon op. Want - als ze van toepassing zijn - worden ook de volgende vormen van salaris in de berekening meegeteld:

• vakantiebijslag;
• ploegentoeslagen;
• overwerkvergoedingen;
• bonussen;
• winstuitkeringen;
• variabele eindejaarsuitkeringen.

Voor de vaststelling van het maandsalaris geldt uiteraard dat u jaarbedragen door twaalf deelt.