Transitievergoeding

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Ongeacht de lengte van het dienstverband geldt de regel dat de transitievergoeding gelijk is aan 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Zie het volgende hoofdstuk om de juiste hoogte van het maandsalaris te bepalen.

Wordt de diensttijd afgerond op hele dienstjaren? Nee, de transitievergoeding dient (per 2020) tot op de dag nauwkeurig bepaald te worden. Alle jaren, maanden en dagen tellen mee. In het hoofdstuk Voorbeeld transitievergoeding wordt de berekening aan de hand van een voorbeeld uitgelegd.

De transitievergoeding is maximaal € 84.000 bruto of één jaarsalaris indien werknemer meer verdient dan € 84.000 bruto per jaar (gegevens 2021).