Transitievergoeding

Transitievergoeding In het kort

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) introduceert sinds 1 juli 2015 de 'transitievergoeding'. Als een werknemer minimaal twee jaar in dienst is bij de werkgever, dan heeft de werknemer bij onvrijwillig ontslag recht op een transitievergoeding.