Transitievergoeding

Hoe legt u de transitievergoeding vast in Loon?

1) De transitievergoeding kunt u alleen invoeren in een periode ná de laatste reguliere
    verloning. Dus als de werknemer in oktober voor het laatst heeft gewerkt, dan kiest u voor
    de transitievergoeding de periode november of later.

2) Uiteraard verloont u eerst nog het vakantiegeld, de eventuele resterende vrije dagen of
    voorschotten van de vertrekkende werknemer. Doe dit via het bestaande dienstverband.

3) Maak pas daarna een nieuw dienstverband aan om de transitievergoeding te verlonen.
    Selecteer werknemer, 'Nieuw', tweede optie 'Maak nieuw dienstverband voor XXX' en dan
    de eerste sub-optie 'Het nieuwe dienstverband volgt op het oude'.

4) Geef bij het nieuwe dienstverband als datum 'In dienst' een datum waarop de werknemer
    niet meer in dienst is. Als de werknemer op 31 oktober uit dienst gaat, kunt u bijvoorbeeld
    1 november als datum in dienst ingeven.

5) Geef bij het nieuwe dienstverband als datum 'Uit dienst' een datum in die in ieder geval
    gelijk met of na de datum 'In dienst' ligt. In ons voorbeeld zou dat 1 november kunnen zijn.

6) Kies op het tabblad 'Loon', 'Loonheffing' voor de Groene tabel. 'Met of zonder
     loonheffingskorting' hetzelfde als de werknemer had bij de witte tabellen.

7) U kunt bij het nieuwe dienstverband de nihil-verloning en de transitievergoeding in één
    keer verlonen. Dus tegelijkertijd.

8) Vink bij de verloning daartoe de optie 'Nihil' aan bij het nieuwe dienstverband. Dit wordt in
    ons voorbeeld bij de verloning strook '11': de maand november.  

9) Kies via het plusje nu direct voor de Incidentele beloning 'Transitievergoeding'.
Stap 8 en 9 zien er tezamen zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Gegevens voor verloning, Nihil-loon en Transitievergoeding tezamen


10) Na de keuze voor 'Transitievergoeding' verschijnt dit scherm:

Loon salarissoftware
Afbeelding: Incidentele beloning, Transitievergoeding

11) Vul het bedrag voor de transitievergoeding in. Dit wordt - in ons voorbeeld - bij de
       verloning strook 11A: Incidentele beloning in de maand november.

12) Kies 'Verloon'. De nihil-verloning en de transitievergoeding worden nu samen gedraaid,
      en verschijnen in beeld. De nihil-verloning dus als periode 11, de transitievergoeding als
      periode 11A.

13) Over de transitievergoeding wordt loonheffing betaald tegen de groene tabel. Geen
       werknemersverzekeringen, alleen de werkgeversheffing Zvw.

14) Sla de lonen op met 'OK' en vervolgens  met 'Ja'.